Richtlijnen en protocollen – Tandartspraktijk KARICLINIC – Den Haag

Tandartspraktijk KARICLINIC

Bij Tandartsenpraktijk KARICLINIC staan kwaliteit, een prettige sfeer met een goede service en een persoonlijke benadering centraal. Uw gebit is onze zorg!

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom.

Richtlijnen en protocollen

Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van het werk te borgen. We volgen bewezen procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Hierin zijn de in nederland algemeen geldende adviezen zoals van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Ivoren Kruis en het Voedingscentrum, opgenomen.

Onderstaande richtlijnen en protocollen hanteren we binnen ons kwaliteitssysteem:

 • Circulaire taakherschikking(IGZ, 2008)
 • Gedragsregels voor tandartsen(NMT, 2000)
 • Gedragscode voor Mondhygiënisten, professionele standaard
 • Richtlijn Infectie Preventie in de tandheelkundige praktijk (WIP,2007)
 • Paroprotocol(NVvP, 2012)
 • Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie(NMT,2005)
 • Richtlijnen horizontale en verticale verwijzing(NMT, 2002)
 • Richtlijn Perodiek mondonderzoek(UMC St. Radboud, 2007)
 • Landelijke Richtlijn preventie iatrogene Hepatitis B (RIVM, 2007)
 • Besluit Stralingsbescherming (BS)
 • European guidelines on radiation protection in dental radiology. (Europese Commissie, 2004)
 • Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (NMT, 2006/2013)
 • Richtlijn mondzorg voor je jeugdigen(NMT, NVVK, CBO, 2012)
 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld tandheelkunde (NMT, 2010))
 • Algemene richtlijn tandheelkundige implantaten (NVOI, 2012)
 • Consensus report; Quality guidelines for endodontic treatment European Society of Endodontology(International Endodontic Journal, 2006)
 • Praktijkwijzer WGBO in de praktijk (NMT, 2006)
 • Richtlijn samenwerking tandtechnicus (NMT, 2004)
 • Richtlijn opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren (NMT, 2012)

Daarnaast hebben we op meerdere deelterreinen eigen protocollen ontwikkeld. Dit zijn eenvoudige, heldere procedures waarin onze medewerker kwaliteit de teams traint en de praktijken van de juiste hulpmiddelen voorziet.